Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 
dovolte mi, abych Vás pozval na konferenci „Dětská diabetologie 2018“, která se bude konat ve dnech 23. – 24. 3. 2018 v Praze a kterou spolupořádá Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP a Diabetologická sekce České asociace sester.
 
V pátek 23. 3. 2018 bude v první odpolední sekci řeč hlavně o fázích života s diabetem 1. typu. Výzkumy z poslední doby výrazně posunuly naše znalosti a představy o patogenezi diabetu 1. typu, ukazuje se například, že asymtomatická fáze diabetu nastává výrazně dříve, než jsme předpokládali, a to již ve dvou letech věku. Více nám o tom řekne pan profesor Cinek. Řada výzev na nás čeká před a okolo manifestace, budeme diskutovat mj. o tom, kdy začít podávat inzulín u dětí s pozitivními protilátkami či jak začít inzulinoterapii po manifestaci. U léčených dětí je bezpochyby nejdůležitějším obdobím první rok po stanovení diagnózy. Tehdy se děti a jejich rodiče učí základy diabetu, hovoříme s nimi o cílech léčby a o tom, jak jich dosáhnout. Klinická praxe i data ze studií ukazují, že pokud toto období podceníme, je velmi těžké v budoucnu dosáhnout uspokojivé kompenzace - a naopak, pokud se ho podaří dobře zvládnout, máme v ambulanci méně práce. Proto stojí zato se tomuto klíčovému období náležitě věnovat. Tématem druhého bloku bude „Diabetes a fyzická aktivita“, jde o horké téma, které řešíme prakticky u každého dítěte. Jeden z našich pacientů a přátel 18 letý Honza Václavík se v minulém roce v rámci mezinárodního týmu osob s diabetem 1. typu zúčastnil náročného horského výstupu v americkém pohoří Sierra Nevada. Těším se na jeho dojmy a návod, jak se vypořádat s tak extrémní zátěží. Následné přednášky budou toto téma probírat z různých úhlů pohledu.
 
Sobotní program bude věnován novinkám v diabetologii, a to zejména těm, které ovládly český mediální prostor v minulém roce. Přijde mezi nás pan doktor Koblas z IKEM s přednáškou „Jak vyrobit beta buňku“, dále pan profesor Haluzík z téhož pracoviště, který nás seznámí s tím, zda je možné vyléčit diabetes endoskopicky a pan magistr Novák z ČVUT ukáže zbrusu nový český glukometr, se kterým slavil úspěchy v USA. Sekci uzavře diskuse o dvou potenciálně slibných strategiích, které mohou změnit léčbu diabetu: jde o terapii gliflozíny, které postupně pronikají i do diabetu 1. typu a o aplikaci openAPS, tedy dlouho očekávanou „uzavřenou smyčku“. O zkušenostech s tímto systémem se s námi podělí maminka diabetického dítěte paní doktorka Medková a o tom, jak jsme daleko a proč nejsme dál, bude hovořit paní doktorka Petruželková, jejíž přednáška o tomto systému vzbudila velkou pozornost na nedávné konferenci ISPAD v Innsbrucku. Čas zbude jistě i na kazuistiky, prezentaci výsledků vlastního výzkumu a hlavně na diskusi nad uvedenými tématy.
 
Bude mi potěšením, pokud zvážíte svou účast na této konferenci, a doufám, že její program uspokojí Vaše očekávání.
 
Za organizátory konference Dětská diabetologie 2018,
 
Zdeněk Šumník