Důležité upozornění

Vážení účastníci konference Dětská diabetologie, 
 
na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.9. o zákazu pořádání hromadných akcí, byla letošní konference i v termínu 9. - 10.10. 2020 ZRUŠENA.

Účastníkům budou zaplacené registrační poplatky vráceny v průběhu října.

Pokud to epidemiologická situace dovolí, budeme se těšit na setkání v příštím roce v termínu 19. - 20. 3. 2021.