Pořadatel

Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP
a Diabetologická sekce České asociace sester


   
      


PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. | Odborný garant
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.


HLAVNÍ TÉMATA

  • Hypoglykémie
  • Novinky v technologiích
  • Diabetes u chronicky nemocného dítěte