Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 
dovolte mi, abych Vás opět po roce pozval na tradiční jarní konferenci Dětská diabetologie 2020, kterou pořádá Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP. Hlavními tématy konference budou Hypoglykémie u dětí s diabetem (a tak trochu i bez něj) a Novinky v technologiích. Mezi zvanými hosty přivítáme po několika letech pana doktora Jana Šoupala, který bude hovořit o diabetologickém undergroundu a seznámí nás též se svými zkušenostmi s dlouhodobým subkutánně aplikovaným senzorem EverSense. V pátek odpoledne přivítáme též vědeckého sekretáře České diabetologické společnosti profesora Martina Prázného, který bude společně s paní docentkou Štěpánku Průhovou společně hledat místo inhibitorů SGLT-2 (gliflozinů) v péči o děti i dospělé s diabetem 1. typu. Diskuse nad tím, zda a u koho tyto slibné a velmi efektivní preparáty podávat, bude jistě jedním z vrcholů našeho setkání. Sobotní dopoledne bude patřit obávané akutní komplikaci dětí s diabetem 1. typu, těžké hypoglykémii. Na toto téma budou mj. hovořit dva vynikající řečníci, pan profesor Jan Lebl, který nás seznámí s regulací glykémie a příčinami endogenních hypoglykémií a paní doktorka Katalin Štěrbová, vynikající epileptolog, která pohovoří na téma řízení křečí u dětí s diabetem, resp. o možnostech rozlišení mezi epileptickým paroxysmem a hypoglykémií indukovanými křečemi. Další vedení dětí, které procházejí opakovanými hypoglykemickými stavy, vyžaduje specifický přístup diabetologa, i o tom budeme diskutovat.
Budeme rádi, pokud se rozhodnete věnovat svůj čas této konferenci a doufáme, že její program odborný i společenský uspokojí Vaše očekávání.
Za organizátory konference Dětská diabetologie 2020 se na Vás těší,

Zdeněk Šumník
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole