Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás pozval na jarní konferenci Dětská diabetologie 2019, kterou pořádá Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP. Letošní dny budou mít několik vrcholů. Prvním z nich bude vystoupení profesora Michala Vrablíka ze III. interní kliniky VFN, jednoho z nejvýznamnějších osobností české lipidologie a skvělého řečníka. Tématem jeho sdělení bude efektivní diagnostika a terapie poruch metabolismu lipidů u dětí i dospělých s diabetem, stavu tak trochu opomíjeného, ale potenciálně velmi nebezpečného. V následujících několika sděleních se budeme zabývat tématem skutečně horkým, a to postavením nízkosacharidové diety v řízení diabetu 1. typu. Popularita snižování obsahu sacharidů ve stravě mezi našimi pacienty narůstá, soudě podle každodenní zkušenosti z ambulance a diskusí maminek na sociálních sítích. Co jim poradit, abychom prospívali a nikoli škodili, bude tématem této sekce. Hlavním vyzvaným řečníkem bude paní doktorka Hana Krejčí, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá klinicky i výzkumně. Další část pátečního odpoledne věnujeme novinkám v léčbě diabetické ketoacidózy. Přestože většina dětí chodí k hospitalizaci včas, stále přicházejí pacienti s těžkou, život ohrožující diabetickou ketoacidózou, kterou je třeba správně a rychle léčit. V sobotu se zaměříme zejména na novinky v technologiích v diabetologii. V tomto a zejména příštím roce přijde na náš trh řada technologických novinek, měli bychom na ně být připraveni a kriticky zhodnotit jejich přínosy i slabé stránky. 

Budeme rádi, pokud se rozhodnete věnovat svůj čas této konferenci a doufáme, že její program odborný i společenský uspokojí Vaše očekávání. 

Za organizátory konference Dětská diabetologie 2019 se na Vás těší,

Zdeněk Šumník
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole