2016


 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
18. – 19. března 2016

Hotel DUO
Teplická 492, Praha 9
www.janhotels.cz/duo-hotel-praha


HLAVNÍ TÉMATA

  • Psychologie diabetu

  • Praktické použití technologií

  • Komplikace diabetu


ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE NALEZNETE ZDE


POŘADATEL

Pracovní skupina pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP


ve spolupráci

s Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

    PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. | Odborný garant
as. MUDr. Jitřenka Venháčová
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. 
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.

PREZENTACE FIREM
Součástí konference bude výstava odborných firem.

ZLATÍ PARTNEŘI

      

         STŘÍBRNÝ PARTNER

         


BRONZOVÍ PARTNEŘI

     


     

VYSTAVOVATEL


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
          

           

OHODNOCENÍ
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory v rozsahu 10 hodin teorie (ev. č. akce 42490, č. akreditace: 0004/16/2006).
Pasivní účast: 10 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 7 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. (registrační číslo: ČAS/KK/396/2016).
Pasivní účast: 8 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 10 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditůSEKRETARIÁT KONFERENCE

AMCA, spol. s r.o. 
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 979 351, +420 731 496 060
e-mail: amca@amca.cz, www.amca.cz