2018


 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
23. – 24. března 2018

Hotel DUO
Teplická 492, Praha 9


HLAVNÍ TÉMATA

  • Fáze života s diabetem 1. typu

  • Diabetes a fyzická aktivita

  • Novinky v diabetologii


ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE NALEZNETE ZDE


POŘADATEL

Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP

a Diabetologická sekce České asociace sester


          
 

PROGRAMOVÝ VÝBOR
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. | Odborný garant
as. MUDr. Jitřenka Venháčová
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. 
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Radka Šitová


PREZENTACE FIREM
Součástí konference byla výstava odborných firem.


ZLATÍ PARTNEŘI

                       

           


STŘÍBRNÍ PARTNEŘI
    

PARTNEŘI

                           


       

   
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

                                 OHODNOCENÍ

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory v rozsahu 10 hodin teorie (ev. č. akce 50687, č. akreditace: 0004/16/2006).
Pasivní účast: 10 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 7 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditůSEKRETARIÁT KONFERENCE

AMCA, spol. s r.o. 
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 979 351, +420 731 496 060
e-mail: amca@amca.cz, www.amca.cz