Kredity - OHODNOCENÍ

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory v rozsahu 10 hodin teorie (ev. č. akce 55844, č. akreditace: 0004/16/2006).

Pasivní účast: 11 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 7 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů

Akce je garantována Českou asociací sester, která vydala souhlasné stanovisko se zařazením akce do systému celoživotního vzdělávání dle platných zákonů a předpisů souvisejících pod č. ČAS/103/2019.