Aktivní účast

Program je otevřen účasti formou zajímavých kazuistik či prezentace originálních výsledků.

Náměty posílejte e-mailem na:
zdenek.sumnik@fnmotol.cz