Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 
zveme Vás k účasti na tradiční konferenci Dětská diabetologie 2021, kterou pořádá Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP.

Jedná se o akci v mnoha ohledech zvláštní; už to, že se jedná o třetí verzi úvodníku k jedné akci, hovoří o zásadním vybočení z normálu. Konference bude letos jednodenní a zprostředkována na dálku, tedy způsobem, který většinu z nás netěší a který neumožňuje přátelsky poklábosit s kolegy nad tématy našeho oboru i mimo něj, navíc se bude konat v atmosféře společenského neklidu a nejistoty. Nelze než doufat, že příští Dětská diabetologie se znovu uskuteční ve známém prostředí hotelu Duo.

Program letošní konference se zaměří zejména na dvě aktuální témata, která hýbou naším oborem. Prvním z nich bude tak trochu tradičně vývoj v oblasti moderních technologií. Novinky minulého roku, ať už stran nových výrobků nebo jejich úhrady, rozhodně volají po diskusi nad společným přístupem k jejich využívání, řeč bude i o tom, co nás nejspíše čeká v následujícím období. Jako hosta z nejpovolanějších přivítáme opět po letech pana doktora Jana Šoupala ze III. interní kliniky VFN, jehož přednášky jsou vždy tou nejlepší inspirací. Mezi technologie lze zařadit i nové léčebné přípravky, které si začínají vydobývat místo v terapii diabetu 1. typu. V první řadě se jedná o SGLT-2 inhibitory, o jejichž využití jako adjuvantních preparátů umožňujících zlepšení kompenzace, snížení hmotnosti a možná i prevenci pozdních komplikací diabetu všech typů se na odborných fórech hovoří stále hlasitěji. Nové poznatky o úloze gliflozinů pro adolescenty s diabetem 1. typu nám přednesou prof. Martin Prázný opět ze III. interní kliniky VFN, pohled pediatra ukáže paní docentka Štěpánka Průhová z Pediatrické kliniky FNM.

Jako další nosné téma byly zvoleny hypoglykémie, které probereme z různých úhlů pohledů. Těšíme se na úvodní patofyziologickou přednášku pana profesora Jana Lebla, a též na dalšího hosta, paní doktorku Katalin Štěrbovou, vynikajícího dětského epileptologa z motolské Kliniky dětské neurologie. Její přednáška na téma rozlišení hypoglykemických a epileptických křečí bude jistě jedním z vrcholů letošní konference.

Věříme, že odborný program uspokojí Vaše očekávání a že mu věnujete svůj čas. Rádi bychom Vás poprosili o co největší aktivní zapojení do diskusí formou chatu, protože právě vzájemné sdílení a předávání praktických zkušeností má největší význam pro zlepšení péče o děti v našich ambulancích.

Za sekci pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP
 
Zdeněk Šumník
Lenka Petruželková
Jaroslav Škvor