Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás opět po roce pozval na naši tradiční jarní konferenci Dětská diabetologie 2024, kterou pořádá Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti za podpory České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Program letošního setkání reflektuje novinky, které opět posunuly náš obor za poslední rok. Pokud alespoň občas navštěvujete domácí či zahraniční odborné konference zaměřené na diabetes 1. typu, možná jste postřehli jistou změnu ve výběru základního tématu proti předchozím ročníkům. Na rozdíl od minulých let, kdy dominovaly technologie, začíná čím dál více hýbat dětskou diabetologií téma časných stádií diabetu a racionality zavedení populačního screeningu. Proto nelze jinak a po ochutnávce z loňska bude letošním nosným tématem právě prevence a zahájení pilotní fáze screeningu diabetu 1. typu u nás. Diskuse nad tím, jaký přístup zvolíme, bude zásadní pro další vývoj tohoto projektu.

Nezapomeneme ani na ostatní novinky v oboru. Možnosti umělé inteligence v diabetologii představí Jan Šoupal, velký pokrok ve využití kmenových buněk představí Vít Neuman. Nové možnosti léčby diabetu a průlom v terapii lipodystrofií, to bude téma pro profesory Lebla a Vráblíka. Těším se též na sekci Život s diabetem, letos pojatý trochu z jiné strany. A nezapomeneme na téma technologické, protože právě technologie jsou naším každodenním společníkem v ambulancích a bude dobré se zamyslet mimo jiné nad tím, zda při honbě za co nejnižšími glykovanými hemoglobiny tak trochu nezapomínáme na druhý břeh, tedy hypoglykémie. Nad tímto dilematem se zamyslí Štěpánka Průhová. Jistě zbyde čas i na vlastní projekty a kazuistiky, které jsou tradičním kořením našeho setkávání.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete věnovat svůj čas konferenci Dětská diabetologie 2024 a doufáme, že její program odborný i společenský uspokojí Vaše očekávání.

Za organizátory se na Vás těší
Zdeněk Šumník

Pořadatel

Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP
 

Programový výbor

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. (odborný garant)
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

Hlavní témata:

  • Časné fáze diabetu
  • Život s diabetem
  • Technologie
  • Novinky
  • Varia