Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vás opět po roce pozval na naši tradiční jarní konferenci Dětská diabetologie 2023, kterou pořádá Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti za podpory České pediatrické společnosti ČLS JEP. Letošním tématem číslo 1 bude screening diabetu 1. typu. Tento výběr reflektuje listopadové průlomové rozhodnutí americké FDA o schválení teplizumabu pro prevenci diabetu 1. typu u dětí starších 8 let a dospělých, kteří se nacházejí ve fázi 2 diabetogenního procesu. Tímto schválením se otevřela cesta k preventivní diabetologii, která se jistě bude v následujících letech bezpochyby rozšiřovat. Diskuse nad tím, jakým směrem se vydat u nás, je proto velmi potřebná. Je třeba nalézt konsensus, který by racionálně, ale přitom na základě důkazů, poskytl tuto moderní péči pro rizikový segment asymptomatických dětí ve fázi dysglykémie s cílem prodloužení období bez nutnosti aplikace inzulinu a zabránění diabetické ketoacidóze.
Nezapomeneme ani na probíhající technologickou revoluci, která poskytuje dětem s diabetem čím dál reálnější možnost, že dosáhnou normoglykémie, aniž by se musely příliš snažit. Zkušenosti s aktuálními systémy hybridních uzavřených okruhů bude jistě vhodné sdílet. Nově bychom rádi zařadili též psychologický blok, protože diabetologie není oborem o jedné biochemické veličině, ale o péči o celého člověka, v případě dětí o doprovázení složitým obdobím dětství a dospívání. Jistě zbyde čas i na vlastní projekty a kazuistiky, které jsou tradičním kořením našeho setkávání.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete věnovat svůj čas konferenci Dětská diabetologie 2023, a doufáme, že její program odborný i společenský uspokojí Vaše očekávání.

Za organizátory se na Vás těší

Zdeněk Šumník

Pořadatel

Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP
 

Programový výbor

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. (odborný garant)
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.