Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 
dovolte mi, abych Vás opět po roce pozval na naši tradiční jarní konferenci Dětská diabetologie 2022, kterou pořádá Sekce pro dětskou diabetologii České diabetologické společnosti ČLS JEP. Setkání to bude vlastně tak trochu „po letech“, protože v minulém roce jsme se museli spokojit s distanční formou, která sice neubrala na odbornosti, ale řádně omezila aspekt společenský. Věřím, že tomu letos bude jinak a budeme moci se setkat osobně.  
Úvod našeho letošního setkání bude patřit výročí 100 let od první aplikace inzulinu, jinak to v roce 2022 ani být nemůže. Dále se zaměříme na technologie, které ve svém vývoji urazily zase pěkný kus cesty. Od začátku minulého roku máme možnost pracovat s hybridními uzavřenými okruhy, pomalu poznáváme jejich silné stránky i slabiny a tento vývoj bychom měli reflektovat společnou diskusí a výměnou zkušeností. Další téma se bude týkat diabetu 1. typu a nemoci. Tuto oblast probereme z různých stran, včetně perioperační péče a steroidního diabetu. V sobotu se zaměříme na nové možnosti v léčbě dětské obezity a diabetu 2. typu. Loňský rok byl v tomto ohledu skutečně průlomový, přinesl možnost aplikace GLP-1 agonistů i pro děti. Zda a do jaké míry se změní péče o děti s obezitou a diabetem 2. typu, to se dozvíme v této sekci, na které též přivítáme pana profesora Martina Haluzíka, vedoucího lékaře Centra diabetologie IKEM a předsedu Obezitologické společnosti ČLS JEP. Závěrečná sekce bude tradičně patřit představením vlastních diabetologických projektů, snad bude čas si promyslet otázku smysluplnosti populačního screeningu diabetu 1. typu.

Budeme velmi rádi, pokud se rozhodnete věnovat svůj čas konferenci Dětská diabetologie 2022, a doufáme, že její program odborný i společenský uspokojí Vaše očekávání.

Za organizátory se na Vás těší

Zdeněk Šumník

Pořadatel

Sekce pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP
 

Programový výbor

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. (odborný garant)
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
MUDr. Lenka Petruželková, Ph.D.