Akreditace

Vzdělávací akce bude akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.

ID akce: 
Počet přidělených kreditů: 
Název vzdělávací akce:
Dětská diabetologie 2024
 

Certifikáty

Kredity získané za účast na konferenci a aktivní účast budou členům ČLK připsány automaticky.
Počet kreditů získaných za účast na všech vzdělávacích akcích lze zjistit po přihlášení do Vzdělávacího portálu ČLK.