2017


 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
24. – 25. března 2017

Hotel DUO
Teplická 492, Praha 9


HLAVNÍ TÉMATA

  • Diabetes u předškolních dětí

  • Technologické novinky

  • Mýty v dětské diabetologii


ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE NALEZNETE ZDE


POŘADATEL

Pracovní skupina pro dětskou diabetologii ČDS ČLS JEP

a Diabetologická sekce České asociace sester

ve spolupráci

s Pediatrickou klinikou 2. LF UK a FN Motol

    
            
 


PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. | Odborný garant
as. MUDr. Jitřenka Venháčová
doc. MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D. 
prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
Radka Šitová


PREZENTACE FIREM
Součástí konference byla výstava odborných firem.


ZLATÍ PARTNEŘI

            

        


STŘÍBRNÝ PARTNER

    


BRONZOVÍ PARTNEŘI

         
        


            


              


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

                           

OHODNOCENÍ

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory v rozsahu 10 hodin teorie (ev. č. akce 46838, č. akreditace: 0004/16/2006).
Pasivní účast: 10 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 7 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. (registrační číslo: ČAS/KK/573/2017).
Pasivní účast: 8 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 10 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditůSEKRETARIÁT KONFERENCE

AMCA, spol. s r.o. 
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2
tel.: +420 221 979 351, +420 731 496 060
e-mail: amca@amca.cz, www.amca.cz